Huisregels

 • Het vrij beachen is alleen toegankelijk voor leden van vv Volta (er kan gecontroleerd worden).
 • Er vindt op de velden sociale controle plaats of iemand lid is of niet
 • Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de beachvelden zullen hier maatregelen tegen worden genomen
 • Er dient zorgvuldig om te worden gegaan met de materialen behorend bij de accommodatie.
 • De ballen blijven in eigendom van vv Volta
 • Mocht u iets opmerken aan de materialen, accommodatie of iets dan graag bericht naar beach@vvvolta.nl
 • Na het gebruik van de velden dienen de materialen te worden opgeruimd in het hok.
 • Het is niet toegestaan drank, etenswaren, drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het terrein.
 • Het betreden van de velden is geheel voor eigen risico.
 • Laat afval achter in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
 • vv Volta is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen van bezoekers
 • Veel plezier en wees sportief
Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl