Contributie

Jaarcontributie Volta 
(incl. Nevobo bijdrage)
  
Senioren287,50
Optioneel 2e training senioren110,00
 
ABC Jeugd 
 
 
317,50
 
CMV - Jeugd
 
 
162,50
Optioneel 2e training CMV Jeugd110,00
CMV Jeugd - alleen trainen137,50
 
Recreanten
 
 
172,50
  
Kwartaalcontributie Volta 
  
Sportspeeltuin 65,00


Bij inschrijving zal éénmalig € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

De inning van de automatische incasso's zal in 4 termijnen rond de volgende momenten plaatsvinden:


- eind oktober
- eind december
- eind februari
- eind april


Volleybal voor iedereen: 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 
Meer info
  
Contributie Stop: 

Bij langdurig afwezigheid door blessure of zwangerschap: 

Binnen Volta is er de mogelijkheid een contributie stop aan te vragen in het geval er langdurig niet getraind en gespeeld kan worden door blessure of zwangerschap. 

Het bestuur heeft besloten deze regel ook toe te passen als er in een individueel geval langdurig niet getraind en gespeeld kan worden door maatregelen vanuit de Overheid. In het geval van beperkende maatregelen voor de gehele vereniging geldt deze mogelijkheid tot aanvraag van een contributiestop niet. 

Mocht je langer dan vier weken niet kunnen trainen en spelen en van deze regeling gebruik willen maken, geef het door aan onze penningmeester via mail aan: penningmeester@vvvolta.nl


Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl