Volta - COVID-19 Informatie pagina

laatste update: 04-02-2022

PROTOCOLLEN  

Protocol Verantwoord binnen sporten: 

Laatste update: 28 januari 2022: 


Indeling Controle Coronatoegangsbewijs Wedstrijddagen
04-02-2022
Voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen (CTB) is bovenstaand schema gemaakt waarin is aangegeven welk team wanneer wordt verwacht. Hierbij gaan we er van uit dat er 1 à 2 personen de controle zullen uitvoeren. Uiteraard is het toegestaan om elkaar af te wisselen gedurende de avond. 

Waar moet de controleur op letten: 
 1. Spelers en publiek van 18 jaar en ouder moeten gecontroleerd worden op een geldige QR-code (via de app of een QR op papier). Hierbij moet een legitimatie getoond kunnen worden. 
 2. Uitgangspunt is dat onze eigen teams zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de CTB-controle binnen hun team; 
 3. Alleen de spelers van de tegenstanders en het publiek dienen dus te worden gecontroleerd. 
 4. Op de vrijdagavond wordt de controle van de spelers en het publiek bij de ingang van de sporthal uitgevoerd. Op de zaterdag zijn er normaal gesproken alleen jeugdwedstrijden en beperkt de controle zicht met name tot het publiek. De controle kan in dit geval ook bovenaan de trap bij de toegang tot het balkon worden uitgevoerd. 
 5. Voor de controle wordt gebruik gemaakt van de controle-app
 6. Tot slot het verzoek om de bezoekers nog even te wijzen op het houden van 1,5 m afstand en het dragen van een mondkapje. 
Uitzonderingen CTB: Scheidrechters, coaches, tellers die functioneel aanwezig moeten zijn mogen zonder CTB controle de zaal in. Zijn zij klaar en dus niet langer functioneel aanwezig dan worden zij publiek.   Protocol aangepast 
28-01-2022
Het protocol ivm de Corona maatregelen is aangepast en op de Covid-19 pagina te vinden. 

Versoepelingen voor Volta 
27 januari 2022

Tijdens de persconferentie van 25 januari jl. zijn er wederom een aantal versoepelingen op de coronamaatregelen bekend gemaakt die invloed hebben op de sport. Kort gezegd: er is weer meer mogelijk. 

Dit heeft gevolgen voor het volleyballen in de hal. Hieronder hebben wij dit kort voor eenieder opgesomd:
 • De competitie start per direct weer, dus pak de wedstrijdschema’s er weer bij. Wel blijft de Nevobo soepel in het geval dat teams niet kunnen spelen i.v.m. corona. Let op! Dit betekent ook dat er wedstrijden (op het laatste moment) kunnen uitvallen. Houd het wedstrijdschema goed in de gaten. 
 • Publiek bij wedstrijden en trainingen is weer toegestaan. Zij moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden op de tribune en in de sporthal. Tevens is een CoronaToegangsBewijs (ook wel: CTB of QR-code) verplicht om de tribune te kunnen betreden. Om 22:00 uur dienen alle toeschouwers de sportaccomodatie verlaten te hebben. 
 • Gezien de beperkte ruimte in de Rietlanden moeten wij het thuispubliek, tot onze grote spijt, verzoeken voor nu niet te komen kijken in de hal. Er is aangegeven dat er gecontroleerd gaat worden op naleving van de regels. 
 • Ook voor sporters vanaf 18 jaar is het CoronaToegangsBewijs verplicht bij deelname aan de sport. Er is alleen een uitzondering voor vrijwilligers die voor uitoefening van hun functie in de hal dienen te zijn. Tevens dienen ook sporters 1,5 meter afstand te houden, behalve bij uitoefening de sport. 
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in de gehele sportaccommodatie. Alleen tijdens het beoefenen van sport mag deze worden afgezet. 
Het nieuwe coronaprotocol is binnenkort beschikbaar en zal op de website geplaatst worden. Hier staan alle regels en adviezen verder uitgewerkt. Lees deze goed door als je weer gaat volleyballen in de hal.  
Vanaf 15 januari kan er weer getraind worden!
14-01-2022

Tijdens de persconferentie van vanavond is aangekondigd dat er vanaf 15 januari weer door iedereen gesport mag worden. Dit geldt voor zowel de binnen als de buitensport. Voor sporters vanaf 18 jaar blijft het coronatoegangsbewijs verplicht.

Deze versoepeling betekend dus dat ook bij Volta de trainingen weer kunnen starten!

We kunnen niet wachten iedereen weer snel te zien in de zaal. Mocht je inmiddels vergeten zijn wanneer en hoe laat je moet trainen dan kun je het actuele trainingsschema hier terugvinden.

Wedstrijddagen

Omdat het voorlopig niet is toegestaan om wedstrijden tegen andere verenigingen te spelen hebben we op de vrijdagavonden en zaterdagmiddagen extra ruimte om te volleyballen. We zullen komende week kijken op welke manier we deze ruimte op een goede manier kunnen gebruiken. 

Aangezien het kort dag is hebben we voor morgen besloten om trainingen mogelijk te maken volgens het schema van begin december toen we ook op de zaterdagen hebben getraind. 
Mocht je als team, en dit kunnen we ons voorstellen aangezien het erg kort dag is, niet kunnen trainen meld dit dan aan de andere teams. Wellicht is er dan een ander team die jullie plek wil overnemen. We gaan er van uit dat jullie hier onderling prima uitkomen. 

Het bestuurDoor avondklok geen trainingen
28-11-2021

Vanaf 28 november mag er van 17.00 uur tot 05.00 uur niet gevolleybald worden. dit is bekend gemaakt tijdens de persconferentie op vrijdag 25 november 2021. De maatregel duurt voorlopig drie weken. 

Gevolg van de nieuwe maatregelen is dat de trainingen voor in ieder geval de komende 3 weken komen te vervallen. 
Wat de gevolgen zijn voor de competitie is momenteel nog niet duidelijk. De Nevobo is bezig de consequenties in kaart te brengen en komt z.s.m. met een reactie. 

Zodra er meer nieuws is zullen we dit met jullie delen,
het bestuur. 


Schema Corona QR Code check 
11-11-2021
Zoals besproken met de leden is er een schema gemaakt voor de check op een geldige Corona QR Code:
Zoals je kan zien zijn per wedstrijdavond 1 of 2 teams verantwoordelijk voor de check. 
Om de check uit te kunnen voeren heb je een Scanner voor CoronaCheck app nodig. Deze kan je gratis downloaden uit de Playstore of App Store op je mobiele telefoon. 
Protocol aangepast 
11-11-2021
Het protocol ivm de Corona maatregelen is aangepast en op de Covid-19 pagina te vinden. Nieuwe maatregelen vanaf 6 november 2021:
06-11-2021 
Beste Leden van Volta,

Tijdens de  persconferentie van afgelopen dinsdag zijn door het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd met onder andere het doel om het aantal Corona besmettingen te laten afnemen en de zorg te ontlasten. Hierbij is besloten de sport als geheel niet stil te leggen maar onder voorwaarden door te laten gaan.  

Na een korte rondvraag onder alle teams bleek dat een grote meerderheid wil blijven sporten onder de aangegeven voorwaarden.  

Voor Volta leden betekent dit het volgende:  
Naast de bekende basisregels, zoals was vaak en goed uw handen, blijf thuis bij klachten en schud geen handen, is het dringende advies afgegeven om buiten de sportactiviteit om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar.  

Daarnaast gelden met ingang van zaterdag 6 november de onderstaande maatregelen in onze sportaccomodatie De Rietlanden:  
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. In de zaal mag deze af.
 • Het Coronatoegangsbewijs (CTB) en een geldig legitimatie is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar:  
  - Als je komt trainen en/of gaat deelnemen aan wedstrijden.
  - Voor het publiek (bezoekers van de Inloper worden door de ondernemer afzonderlijk gecontroleerd). 
Voor coronatoegangsbewijs heeft u een Coronacheck-app met geldige scancode of een papieren coronabewijs van coronacheck.nl nodig. De controle vindt plaats d.m.v. het scannen van de QR-code en deze eventueel te controleren met daarbij een geldige legitimatie.   

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan officials, trainers, coaches, leden TC en alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten als publiek wel een CTB tonen. 

Op basis van de eerder genoemde rondvraag is ook besloten dat we met z’n allen de controle gaan oppakken. 
Tijdens de trainingen zullen we geen daadwerkelijke controleplek inrichten maar vooral vertrouwen dat de leden deze verplichtingen gesteld door de overheid accepteren en dat teamleden elkaar zullen controleren op een geldige QR-code.  
Tijdens de wedstrijdavond en wedstrijdmiddag (vrijdag en zaterdag) zal er wel een controleplek worden ingericht met een coronacoördinator. We hebben dan namelijk te maken met onze eigen bezoekers en bezoekende teams en hun aanhang. 

Voor de uitvoering van de controles wordt door Erik Rombout een rooster opgesteld waarin de rol van coronacoördinator aan de verschillende teams wordt toegewezen. Mocht je als team zijn ingedeeld voor de rol van coronacoördinator dan is het nodig de Corona Check App te downloaden. Arjan Prins zal wederom ons verplichte protocol aanpassen. Deze wordt ter goedkeuring aangeboden aan het Sportbedrijf en zal zo zijn weg vinden naar de Flevolandse Veiligheidsregio. Aan de TC (senioren, jeugd en recreanten) zal gevraagd worden wat de effecten en aanpassingen hierop zullen zijn voor wat betreft opkomst en deelname aan trainingen en wedstrijden.  

We begrijpen de impact bij veel leden op deze maatregelen maar het alternatief is stoppen met volleybal. Ook merken we dat leden onze club willen gebruiken als platform ten behoeve van de discussie over hoe de overheid omgaat met deze pandemie. De club is niet de plek waar dit moet gebeuren. We verwijzen dan ook naar andere mogelijkheden om je mening kenbaar te maken. Weet ook dat we al meerdere dagen in contact staan met het Sportbedrijf, de gemeente en indirect het gemeentebestuur samen met onze collega binnensportverenigingen in de Rietlanden met het doel deze maatregelen zo zacht mogelijk te laten landen. Ook zij delen onze zorgen en zoeken mee naar oplossingen. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 11 november 2021 om 19.30 uur in Atolplaza staat dit onderwerp op de agenda om te bespreken. Nadrukkelijk willen wij je vragen bij deze ALV aanwezig te zijn. Daarnaast is er altijd wel een bestuurslid in de zaal die je kunt aanspreken. Volta is ook telefonisch bereikbaar op 06 30120904. 

Namens het bestuur, 
Herman van Haarlem
Voorzitter volleybalvereniging Volta Lelystad  

Nieuwe Coronaregels per 25-09-2021
21-09-2021
Restaurant De Inloper: 
Voor restaurant De Inloper zullen alle bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs dienen te laten zien bij het betreden van het restaurant. 

Vanaf 14 jaar geldt een coronatoegangsbewijs samen met een identiteitskaart. 

Verder verdwijnen de spatschermen uit het restaurant. 
Afhalen van drinken of eten kan wel zonder coronatoegangsbewijs. 


Basismaatregelen: 
De basisregels (m.u.v. trainingen en wedstrijden) vanuit de Rijksoverheid gelden natuurlijk ook in ons sportcentrum: 

De basisregel 'verplicht 1,5 meter afstand houden', verandert per 25 september 2021 in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
Verder blijven de volgende adviezen van kracht: 
 • Handen vaak wassen en geen handen schudden. 
 • Hoest en nies in de elleboog. 
 • Blijft thuis en test bij klachten. 


Nieuwe versoepelingen per 5 juni
04-06-2021
Vanaf 5 juni is er weer meer mogelijk voor de binnensport. Het maximum aantal personen per zelfstandige ruimte is verhoogd naar 50 personen en senioren hoeven gedurende het sporten geen afstand tot elkaar te houden. Daarbij mag de jeugd tot en met 17 jaar ook weer in competitieverband volleyballen en mogen de senioren eindelijk weer onderling wedstrijden spelen binnen de eigen club. Kortom, er kan weer echt gevolleybald worden.    

Wel doen we een beroep op de teams om samen te bespreken hoe je de training invult. Houdt hierbij ook rekening met teamleden die bezwaren hebben tegen het trainen in grotere groepen zonder afstand te houden. Er mag in grotere groepen worden getraind, het hoeft niet. Uiteraard blijft er ook de mogelijkheid om als team buiten te gaan trainen.     

Kort samengevat de regels vanaf 5 juni:    

Voor de seniorenteams: 
 • Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd t/m 17 jaar), exclusief personeel. 
 • Tijdens het sporten hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, wel is het toegestaan om onderlinge oefenwedstrijden te spelen.     

Voor de volleybalspeeltuin, DEF- en ABC-jeugd: 
 • Alle kinderen en jeugdspelers t/m 17 jaar zijn uitgezonderd van de regel van maximaal 50 personen per zelfstandige ruimte. 
 • Tijdens het sporten hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wel blijven trainen met zijn/haar team. 
 • Hier is er dus sprake van dispensatie. 
 • Wedstrijden tegen andere verenigingen uit de regio zijn toegestaan.    
De protocollen voor het binnen- en buitensporten zijn aangepast en uiteraard weer terug te vinden op de site.     
Voor alle coronamaatregelen verwijzen we je naar de protocollen voor binnen en buiten sporten: op onze Covid pagina.

Het bestuur


Verdere versoepelingen Corona maatregels
31 mei 2021
Vanaf 5 juni mogen ook de senioren (18+) weer als compleet team in de zaal volleyballen zonder rekening te houden met o.a. de 1,5m regel. 

Van het team wordt verwacht dat je samen met de trainer bespreekt hoe je deze training inhoud geeft, waarbij je ook rekening houdt met teamleden die persoonlijke bezwaren hebben om in grote groepen te trainen. Die regie ligt bij het team en de trainers. 

Binnenkort volgt een nieuw Volta protocol. Het huidige rooster blijft in tact naast de regels die gelden voor het betreden van de sporthal etc. 

De beachvolleybalvelden blijven ook beschikbaar uiteraard. 


De trainingsroosters voor binnen en buiten zijn hier te vinden.     

Protocollen Verantwoord Binnen- en Buitensporten Volta
Voor alle coronamaatregelen verwijzen we je naar de protocollen voor binnen en buiten sporten: op onze Covid paginaWe mogen weer naar binnen!
18 mei 2021


Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat de eerder aankondigde versoepelingen voor 19 mei definitief zullen doorgaan. Dit betekent voor ons dat er, onder voorwaarden, weer binnen getraind mag gaan worden. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen waarna we op dinsdag 25 mei starten met de eerste trainingen in de zaal!  

In tegenstelling tot de eerdere berichten is het ook voor senioren mogelijk om binnen te gaan trainen.     

Belangrijkste regels voor het binnen sporten: 
Uiteraard gelden er ook voor het binnen trainen weer een aantal regels waaraan we ons dienen te houden.     

Kort samengevat zijn de regels voor binnen als volgt:    

ABC en DEF jeugd: 
 • Er mag in groepsverband gewoon getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel. 
 • Er mogen wedstrijden gespeeld worden, maar alleen met teams van de eigen vereniging.    
Seniorenteams
 • Er mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen per veldhelft, exclusief de trainer. Dit houdt in dat er 4 volwassenen (18+ jaar) mogen trainen op een veld met 1 bal. Echter mag er niet gemengd worden en blijven de groepjes van 2 gedurende de training op hun eigen helft 
 • Zij houden continu 1,5 meter afstand tot elkaar, tijdens en buiten het sporten om.    
Regels buitensporten: 
Voor het buitensporten zijn er geen wijzigingen voor de jeugd (en jongeren tot 27 jaar). Zij mogen in groepsverband blijven trainen en hoeven hierbij niet de 1,5 meter regel in acht te nemen. 
Er is wel een versoepeling voor de senioren vanaf 27 jaar. Met ingang van 19 mei mogen zijn met maximaal 30 personen trainen op een buiten accommodatie. Hierbij moet wel de 1,5 meter regel worden aangehouden. In de praktijk betekent dit dat er, uitgaande van 2 beschikbare velden per team, 15 personen per team buiten kunnen trainen.    

Binnen of buiten trainen? 
 • Jeugdteams (ook de DEF) trainen in principe binnen. Indien jeugdteams toch buiten willen trainen stemmen zij dit onderling af. Hierbij kan ook worden gekozen om in plaats van maandag of woensdag op een andere weekdag buiten te gaan trainen. Dit kan alleen op de tijden die niet zijn gereserveerd voor de seniorenteams. 
 • Seniorenteams kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten willen trainen, dit gezien de grotere beperking die er binnen gelden. Let er wel op dat er voor binnen en buiten dus afwijkende trainingsroosters zijn. Als je team op maandag in de zaal staat ingeroosterd betekent dit niet standaard dat je team dan ook op hetzelfde moment staat ingepland op de beachvelden.    
De trainingsroosters voor binnen en buiten zijn hier te vinden.     

Protocollen Verantwoord Binnen- en Buitensporten Volta: 

Voor alle coronamaatregelen verwijzen we je naar de protocollen voor binnen en buiten sporten: op onze Covid pagina


Wijziging trainingstijden vanaf 31 maart 

Afgelopen week werd aangekondigd dat met ingang van woensdag 31 maart de avondklok om 22:00 uur zal ingaan. 

Het extra uur wat hierdoor beschikbaar komt wordt gebruikt om de trainingen voor de senioren en ABC jeugd met een half uur te verlengen. Deze teams kunnen vanaf dat moment dus weer 1,5 uur trainen. 

Door deze aanpassing wordt het trainingschema iets gewijzigd. Vanaf woensdag 31 maart starten de laatste trainingen pas om 19:45 uur. De overige aanvangstijden blijven gelijk. 

Het aangepaste trainingsschema is te vinden bij de Roosters op deze website. 

Voor de senioren teams geldt dat er per veld met maximaal 4 personen getraind mag worden. Wel moet er 1,5 m afstand worden gehouden. In die gevallen dat er jongeren tot 27 jaar zijn binnen een senioren team gelden de regels voor 27 jaar en ouder. 
De overige maatregelen zijn terug te vinden in het “Protocol verantwoord buiten sporten Volta 2021”. 

Nu hopen op mooi weer en iets hogere temperaturen!


Trainingen vanaf 22 maart 

18 maart 2021

Zoals vorige week al aangekondigd starten vanaf maandag 22 maart ook de trainingen voor de seniorenteams weer.Dit betekend ook dat het trainingsschema op een aantal punten is aangepast. 

Vanwege de beperkingen qua ruimte en tijd (avondklok) is er voor gekozen de combinatieteams zoals die er tot deze week waren voor de jongeren tot 27 jaar of te heffen en weer terug te gaan naar trainingen per team. Ten opzicht van het oude schema zijn ook de trainingen van een aantal jeugdteams gewijzigd. Kijk dus even goed wanneer je volgende week moet trainen. 

Het aangepaste trainingsschema is te vinden bij de Roosters op deze website. 

Voor de senioren teams geldt dat er per veld met maximaal 4 personen getraind mag worden. Wel moet er 1,5 m afstand worden gehouden. In die gevallen dat er jongeren tot 27 jaar zijn binnen een senioren team gelden de regels voor 27 jaar en ouder. 
De overige maatregelen zijn terug te vinden in het “Protocol verantwoord buiten sporten Volta 2021”. 

Nu hopen op mooi weer en iets hogere temperaturen!Start trainingen voor jeugd en jongeren tot 27 jaar
6 maart 2021

Op 23 februari heeft het kabinet besloten om de maatregelen rondom Corona per 3 maart 2021 iets te versoepelen voor (oudere) jeugd tot 27 jaar. Hierdoor is het nu ook voor de jonger tot 27 jaar toegestaan in groepsverband te trainen bij een club op een sportaccommodatie. 

De afgelopen week is er achter de schermen hard gewerkt om de beachvelden vervroegd klaar te maken, een trainingsschema op te stellen en een nieuw protocol te maken. Resultaat is dat we vanaf maandag 8 maart kunnen starten met het geven van buitentrainingen voor de jeugd en jongeren van 12 tot 27 jaar. De trainingen voor onze DEF jeugd starten weer op 15 maart. 

De trainingen zullen worden gegeven volgens het trainingsschema zoals op deze site gepubliceerd. Buiten deze trainingen is het (nog) niet mogelijk de velden te reserveren. Zodra dit weer mogelijk is zullen we dit aan jullie melden. 

Uiteraard hebben we ook nu te maken met een aantal maatregelen waaraan we ons dienen te houden. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Protocol Verantwoord Buitensporten 2021. Neem deze goed door voordat je naar de sporthal komt zodat je weet welke regels er gelden. 

Hopelijk is dit het begin en kunnen we over enkele weken ook de overige leden weer verwelkomen op de beachvelden. We houden jullie op de hoogte! 

LET OP: op maandag 8 maart zijn de toiletten helaas nog gesloten. 

 


Lockdown verlengd tot in ieder geval 10 februari

12 Januari 2021 
De huidige maatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht. 

Zie voor meer informatie over de competitie het nieuwsbericht op de website van de Nevobo: 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/01/12/lockdown-verlengd-geen-p-d-seizoen-2020-2021  

Lockdown: Rietlanden dicht - geen trainingen t/m 19 januari 2021        

15 december 2020: Gisteren kondigde premier Rutte als vijfde maatregel aan dat vanaf vandaag alle binnensportactiviteiten tot en met 19 januari zijn verboden. Het gevolg is dat ook de Rietlanden, onze sporthal wordt gesloten.  
Een harde ingreep als onderdeel van een pakket van zeven. En hoe hard deze maatregelen ons ook treffen, ze zijn allemaal bedoeld om te voorkomen dat we nóg harder worden getroffen! Helaas kennen velen van ons voorbeelden vanuit de eigen omgeving. Op dit moment zijn óók enkele Voltaleden getroffen door het COVID-19 virus en zitten anderen in quarantaine. Kortom: het is duidelijk dat we deze opgelegde maatregelen volledig gaan uitvoeren omdat we een vereniging van mensen zijn. En dan geldt er maar één motto: BLIJF GEZOND! 
De komende weken, met de Kerstdagen en Oud- en Nieuw in het bijzonder, zullen lastig zijn. Het bestuur wenst alle leden, trainers/coaches, andere vrijwilligers en betrokkenen veel sterkte en wenst jullie toe er met elkaar het beste van te maken. We hopen van harte dat iedereen goed en gezond door deze periode het nieuwe jaar in komt. En we hopen ook dat dan spoedig de omstandigheden ten gunste gekeerd blijken te zijn waardoor we elkaar weer kunnen ontmoeten en ook onze volleybalsport weer kunnen oppakken. 
Op korte termijn ontvangen alle leden van onze club een mail van Laurien Hoekstra, onze penningmeester, over enkele financiële aspecten van deze overheidsmaatregelen voor Volta. Daarnaast organiseren we een digitaal vragenuurtje (teams) op dinsdag 22 december 2020 om 19.30 uur. Geef mij aub aan als je hiervan gebruik wil maken. Bellen mag uiteraard ook. 

Namens het bestuur, 
Herman van Haarlem 
voorzitter  


Proeftraining tijdelijk niet mogelijk        

4 december 2020 - Door de huidige Corona maatregelen en een grote toestroom van nieuwe jeugdleden, kent Volta op dit moment een wachtlijst voor het aanvragen van een proeftraining. Dit geldt voor alle leeftijden (ABC jeugd, Senioren en Recreanten) behalve de DEF jeugd (6 t/m 11 jaar). Het aanvragen van een proeftraining blijft wel mogelijk, je kan het formulier daarvoor gewoon invullen en versturen, maar je komt op een wachtlijst. Zodra de Corona maatregelen versoepeld worden of er plek vrijkomt (door natuurlijk verloop en of uitbreiding van de capaciteit) ontvang je van Volta een uitnodiging om aan te sluiten bij een team. 

Aangescherpte Corona maatregelen

8 december 2020: Onderstaande maatregelen zijn verlengt tot minimaal 1/2 januari 2021
18 november 2020: Onderstaande maatregelen gelden tot minimaal 1/2 december 2020 
16 oktober 2020: Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober werden er aanvullende maatregelen afgekondigd door premier Rutte en minister De Jonge om het coronavirus de kop in te drukken. Dit heeft gevolgen voor het volleybal: 
 • Alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, worden stilgelegd. 
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief trainer, indien trainer binnen het veld aanwezig is. Als de trainer buiten het veld instructies geeft, telt deze niet mee) per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. 
 • Jeugdteams t/m 17 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan. 
 • Maximaal 30 personen toegestaan in één (zelfstandige) binnenruimte.  
Deze maatregelen gaan in per woensdag 14 oktober, 22:00 uur en gelden tot ten minste 1/2 december.  

Het bestuur heeft gekeken naar de consequenties van deze nieuwe maatregelen voor vv Volta. Leidend bij de door het bestuur genomen beslissingen is het aantal besmettingen van het coronavirus wat de afgelopen weken flink gestegen is. Het bestuur is van mening dat binnen vv Volta (lees: binnen de Rietlanden) wij er alles aan moeten doen om verdere besmettingen te voorkomen door contact te beperken tot het eigen team.  

Wat zal er de komende tijd veranderen / anders ingevuld worden bij vv Volta: 
 • Trainingsrooster wordt aangepast. Er wordt tijd ingepland voor teamwissels en desinfectie van de materialen tussen de trainingen. 
 • Trainingen van de SEN, REC en ABC jeugd zullen 80 minuten duren. 
 • Volleybal speeltuin gaat door volgens rooster 
 • DEF jeugd trainen volgens rooster 
 • ABC jeugd trainen volgens rooster Let op: zit je in een A team en ben je 18 en/of dispensatiespeler dan mag je blijven trainen met dit team (is conform Nevobo NOC-NSF richtlijn) 
 • Senioren teams trainen volgens rooster. Maar met max. 4 personen. De trainer van het team bepaald wie op welk moment traint. Een optie is om twee sessies van 40 minuten te doen. Dan kunnen er per training dus 8 trainen. Aantal fysieke trainingen is afhankelijk van de groepsgrootte. 
 • Recreanten teams trainen volgens rooster. Maar met max. 4 personen. De trainer van het team bepaald wie op welk moment traint. Een optie is om twee sessies van 40 minuten te doen. Dan kunnen er per training dus 8 trainen. Aantal fysieke trainingen is afhankelijk van de groepsgrootte. 
 • Mee trainen met andere teams komt voor iedereen te vervallen.  
 • Proeftrainingen (potentieel nieuwe leden) bij SEN en REC worden opgeschort.  
Dan nog dit: Je komt De Rietlanden niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training binnen. Als je binnen komt (bij de beachvelden) draag je een mondkapje (dringend advies) en ontsmet je jouw handen. Je loopt direct door naar het eigen trainingsveld. Kleedkamers en douches zijn gesloten. Kleed je thuis dus om! Zodra je klaar bent met trainen ga je direct naar buiten (binnen 5 minuten). Je blijft niet napraten in De Rietlanden. De uitgang is die op het schoolplein. Hou dus rekening met het éénrichtingsverkeer.

Houd je aan de regels en spreek anderen aan als zij dit niet doen. Als we ons niet aan de regels houden zullen mogelijkheden verder ingeperkt worden.

Groet,
Bestuur vv Volta

COVID-19 - Richtlijnen in onze accommodatie De Rietlanden      

Richtlijn Sporthal / Kleedkamers:

 • Kleedkamers zijn gesloten
 • Douches zijn gesloten 
 • Toiletten (buiten de kleedkamers) zijn te gebruiken maar liever thuis - binnen de accommodatie zijn er slechts enkele beschikbaar om de 1,5 meter te kunnen waarborgen 
 • In de zaal worden alleen spelers, coaches en officials toegelaten. Wie niet op het digitaal wedstrijdformulier staat heeft geen toegang tot de zaal. Uitzondering hierop zijn de zaalwacht en de Coronacoördinator.
 • In de accommodatie geldt zo veel als mogelijk éénrichtingsverkeer: 
                   - routing is zichtbaar op de grond d.m.v. stickers en pijlen 
                   - de ingang bevind zich bij de beachvelden 
                   - de uitgang bevind zich aan het schoolplein OSG de Rietlanden 
 • Het dringende advies om in alle publieke ruimtes en in de kleedkamers van de Rietlanden een mondkapje te dragen. Het advies geldt niet tijdens het sporten.
Richtlijn Tribune:
 • De tribune / balustrade in zowel Ritelanden 1 als Rietlanden 2 zijn gesloten. Er kan niet naar wedstrijden en of trainingen worden gekeken.
 • Uitzondering: alleen ouders van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams, die dit team naar de uitwedstrijd rijden maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen vanuit die hoedanigheid wel blijven kijken naar de wedstrijd. Verzoek: Kom met zo min mogelijk auto’s
 • Heb je geen ‘rol’ bij een wedstrijd of training? Dan mag je helaas niet in de hal zijn!
Richtlijn Kantine De Inloper:
 • De Inloper is vanaf 29 september voor een periode van 3 weken gesloten.
 • Zie ook hieronder bij "Corona maatregelen bij De Inloper".

Corona(-gerelateerde klachten) binnen de vereniging. Wat nu? 

07 oktober 2020 - Wanneer er binnen de vereniging sprake is van een of meerdere sporters, trainers en/of coaches met corona-gerelateerde klachten dan wel besmetting met corona moeten er een aantal (voorzorg) maatregelen genomen worden. Welke dat zijn lees je in naast staand stappenplan.

Corona maatregelen bij De Inloper  

29 september 2020 - De Kantine in de Rietlanden, De Koploper, is met ingang van 29 september voor een periode van 3 weken gesloten. zal op de bekende momenten / tijden open zijn. Ook daar gelden de nodige maatregelen omtrent Corona waar wij en onze bezoekers rekening mee moeten houden. Deze zijn:

 • Kom niet als je gezondheidsklachten hebt die horen bij COVID-19 
 • Er zijn maximaal 18 plekken in de horeca. Deze plekken kunt u op de dag zelf in de horeca van de Rietlanden reserveren
 • Er wordt gebruik gemaakt van het principe vol=vol. 
 • Het is verplicht om tijdens u bezoek in de horeca uw gegevens achter te laten voor eventueel contactonderzoek 
 • Het is verplicht aan een tafel te blijven zitten. Verlaat deze plek niet en ga niet rondlopen. 
 • Maximaal 2 personen aan een tafel tenzij uit hetzelfde huishouden of 18 jaar en jonger 
 • Er is een aangepaste looproute zodat de gasten elkaar niet kunnen kruisen. Aanduidingen staan op de vloer, deuren en ramen. De ingang van Rietlanden 1 wordt de ingang van de horeca en de ingang van Rietlanden 2 wordt de uitgang van de horeca. 
 • Het principe vol=vol wordt gebruikt 
 • Als alle zitplekken vol zijn kunt u een consumptie halen bij de bar en bent u verplicht om die buiten te nuttigen. Bijvoorbeeld op de balustrade maar ook hier is beperkt plek (aangegeven met stippen op de vloer). Als de balustrade vol is, is het alleen nog mogelijk om uw consumptie buiten te nuttigen. 
 • 1,5 meter houden van elkaar 
 • Handen desinfecteren 
 • Contactloos betalen

Verantwoord sporten tijdens Corona periode   

31 mei 2020    - Per 1 juni (morgen dus) zijn er nieuwe versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd. Hierbij een update met de actuele stand van zaken voor Volta.

 • Naast de kinderen t/m 12 jaar  kunnen vanaf nu ook de jongeren van 13 tot en met 18 jaar (de ABC jeugd), mits georganiseerd en begeleid door Volta, buiten sporten zonder 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om veilig te kunnen beachen hanteert Volta een maximum aantal jeugd leden van 10 op één veld.
 • Er mogen meer dan 6 sporters op 1 veld trainen. Bij de senioren (19 jaar en ouder) moet daarbij wel de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Omdat te kunnen waarborgen stelt Volta als regel dat er maximaal 8 personen + een trainer op een veld mogen sporten.

Ter info: Definitieve besluitvorming over het openstellen van binnensportaccommodaties per 1 juli volgt eind juni. Volta zal daar echter geen gebruik van maken. Per 3 juli hebben we zomer vakantie. Wij streven er naar om per 23 augustus te starten in de zaal. Of dat gaat lukken en welke eventuele voorwaarden daarbij horen laten we z.s.m. weten.

16 mei 2020     - Vanaf 16 mei is het ook mogelijk om vrij te beachen. Ook daar hebben we ons aan een aantal regels en voorwaarden te houden. Welke dat zijn lees je in hoofdstuk 4 in naast staand protocol (klik op PDF logo).

7 mei 2020      - Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De jeugd wordt daarbij verdeeld in twee groepen: kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Daarnaast mogen vanaf 11 mei ook de volwassenen (18+) weer buiten sporten.

Voor Volta betekent dit dat we voor al onze teams trainingen kunnen gaan plannen op onze beachvelden. Dat kan echter niet zomaar. Er zijn veel regels en voorwaarden waar we ons als vereniging aan moeten gaan houden. Het bestuur heeft op basis van de protocollen van het  NOC*NSF en de Branchespecifieke aanvulling daarop van de Nevobo, een aanvullend protocol opgesteld voor het sporten bij Volta. Klik op het PDF icoon hiernaast om (de laatste versie van) dit "Protocol Verantwoord Sporten" in te zien.

In eerste instantie zullen wij ons richten op het geven van training aan de eigen leden. 

Dit vanwege de beperkte ruimte die de beachvelden ons bieden ten opzichte van de zaal. Mocht blijken dat er tijdens de trainingen ruimte is dan zullen wij ook niet leden toelaten / uitnodigen. Wij denken dan aan het laten meetrainen van vrienden en vriendinnen van onze leden.

Groet, 

vv Volta bestuur

Corona update  

26 april 2020  - Vorige week heeft het Kabinet bekend gemaakt de Corona maatregelen iets te versoepelen. De jeugd krijgt meer ruimte om onder begeleiding, weer samen te gaan trainen in de buitenlucht. De jeugd wordt daarbij verdeeld in twee groepen: kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar.

Voor Volta betekent dit dat we voor onze jeugd trainingen kunnen gaan plannen op onze beachvelden. Dat kan echter niet zomaar. Er zijn veel regels en voorwaarden waar we ons als vereniging aan moeten gaan houden. Het bestuur is, met hulp van de Nevobo en het NOC*NSF, momenteel bezig om deze protocollen op een rijtje te zetten. Het volledige overzicht zal z.s.m. aan jullie kenbaar gemaakt worden. Hier alvast de meest belangrijkste: 

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, maar met 1,5 meter onderlinge afstand. Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan;
 • Alleen de beachvelden zijn open. De Rietlanden Sporthal niet;
 • Voor sporters ouder dan 18 jaar blijven de beachvelden gesloten, behoudens de begeleiders;
 • Voor ouders zijn de beachvelden gesloten, kinderen worden eventueel afgezet bij de ingang en er staan geen ouders langs de lijn;
 • De kleedkamers zijn en blijven gesloten (kids kleden zich thuis om en douchen thuis);
 • Toiletten zijn wel bereikbaar en open (deze worden regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd); 
 • De kantine is en blijft gesloten;
 • Blijf op je eigen veld en raak het net en de netpalen niet aan;
 • Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar: houd 1,5 meter afstand - vermijd het fysiek contact met andere volleyballers en hun spullen;
 • Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar: Maximaal 6 sporters en 1 trainer per veld;
 • De regels (inclusief de richtlijnen van het RIVM) worden strikt nageleefd. Er is controle vanuit het Sportbedrijf maar ook door de coronaverantwoordelijke vanuit Volta.

De komende dagen zal er een trainingsrooster worden opgesteld. Bedoeling is om na de vakantie op 11 mei te starten. Hou er rekening mee dat jeugd die nu al bij de senioren spelen maar nog 18 zijn ook deel kunnen nemen en dat de kids die nu bij de C-jeugd spelen maar nog 11 of 12 zijn bij de DEF jeugd mee moeten trainen. 

Het is best lastig voor de trainers om oefeningen te bedenken waarbij minimaal 1,5 meter afstand bewaard moet worden en het net niet mag worden aangeraakt. Komende week zullen er vanuit de Nevobo  voorbeelden van geschikte oefeningen beschikbaar worden gesteld.

Groet,

vv Volta Bestuur


Brief aan de leden van Volta ivm Corona           

26 maart 2020    - De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 15 maart is het verboden om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder onze hal (De Rietlanden) open te houden. Daarnaast is er sinds 23 maart een verbod op samenkomsten van groepen groter dan 3 personen tot aan 1 juni. 

De afgelopen dagen heeft de Nevobo diverse scenario's besproken en uitgetekend,  maar door de genomen maatregelen is er volgens hen geen scenario te maken, waarbij er in het volleybal nog op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier om het kampioenschap en degradatie gespeeld kan worden. Ook de beschikbaarheid van onze hal voor trainingen is twijfelachtig geworden in de komende maanden. Op basis van deze overheidsmaatregelen, de beslissingen van de Nevobo en het Sportbedrijf en alle omstandigheden rondom de ernst van deze crisis hebben we als bestuur besloten dat er per 16 maart 2020 een eind aan het seizoen 2019-2020 is gekomen.

We realiseren ons goed dat dit heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben de overheidsmaatregelen inhoud te geven om deze crisis zo snel mogelijk te bestrijden.

Dit heeft, naast dat de trainingen en wedstrijden zijn gestopt, voor ons de volgende gevolgen:

- De vierde termijn van de contributie, normaal incasso eind april, wordt niet geïncasseerd.

- De leden die vooraf voor een jaar betaald hebben ontvangen 25% van de contributie retour (m.u.v. de bondsbijdrage van € 12,50).

- De trainers ontvangen de laatste 3 termijnen niet (half maart t/m half juni).

- Er wordt geen huur meer in rekening gebracht door het Sportbedrijf

- Het is nog onbekend of de Nevobo een deel van de teamgelden gaat terug storten

- Beachvelden niet te gebruiken tot (in ieder geval) 1 juni.  

De financiële effecten van deze situatie voor Volta zullen bij de bespreking van de begroting worden meegenomen. Zie binnenkort de mail over de algemene ledenvergadering en de aangepaste vorm waarin deze gehouden zal worden.

Onze TC heeft de intentie om eind april de nieuwe teamindeling rond te hebben. De bekendmaking vindt plaats via onze site www.vvvolta.nl. 

Natuurlijk beseffen we dat in de komende periode de crisissituatie weer volledig anders kan worden. Uiteraard zullen we als bestuur hierop reageren door nieuwe of herziene maatregelen te treffen. Volg om die reden alle informatie op onze site. Wij kunnen ons ook voorstellen dat er vragen zijn. Je kunt ze via de site aan ons stellen. Bellen kan natuurlijk ook. 

Voor nu, doe je best om gezond te blijven en probeer er toch iets van te maken met de mensen in je omgeving. 

Namens het bestuur,

Herman van Haarlem, voorzitter


Competities Topdivisie en lager gestopt !!         

18 maart 2020  - NIEUWS VAN DE NEVOBO 

Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m 6 april niet gesport kan worden. In de toespraak die Mark Rutte maandag aan alle Nederlanders richtte, vertelde de premier dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus Nederland mogelijk langer in haar greep gaan houden. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren, en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, op onze competities.

Door bovengenoemde maatregelen kunnen vier speelronden niet worden afgewerkt en kan er op z’n vroegst vanaf 6 april weer getraind worden. De laatste speelronde van de competities staat gepland op 18 april, terwijl de P/D wedstrijden voor 25 april in het programma staan. Direct hierna begint de meivakantie en vanaf dat moment hebben veel van onze leden andere bezigheden / verplichtingen. 

Hierdoor is een uitloop van het seizoen 2019-2020 praktisch onuitvoerbaar. Daarnaast willen veel clubs en leden in deze tijd graag weten waar ze aan toe zijn.

“We zijn er als bond voor om mensen te laten volleyballen en het liefst willen we dus spelen”, vertelt Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. “De afgelopen dagen hebben we diverse scenario’s besproken en uitgetekend, maar door de genomen maatregelen is er volgens ons geen scenario te maken, waarin we voor de Topdivisie en lager op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier nog kunnen spelen om kampioenschap en degradatie. We realiseren ons goed dat dat heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben die duidelijkheid te bieden.”

Door het per direct stopzetten van de competities, worden er in het huidige seizoen geen teams kampioen. Er is momenteel nog geen besluit genomen over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021. De Nevobo vraagt haar leden om mee te denken om tot een zo eerlijk mogelijke indeling te komen. Opties zijn bijvoorbeeld:

1.Er zijn dit seizoen geen kampioenen en degradanten, ieder team komt in 2020-2021 in dezelfde competitie uit.

2.We hanteren de resultaten van een enkele competitie (volledige eerste seizoenshelft) om tot een eindstand te komen die de indeling voor volgend seizoen zal bepalen.

3.We hanteren de huidige stand in de competities.

Daarnaast zijn er misschien nog andere opties die hier niet genoemd worden. Alle input wordt verzameld, en volgende week wordt er een beslissing gemaakt over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021.

Het bestuur


Invloed van het Corona virus op vv Volta         

16 maart 2020    - Gister zijn door het RIVM en onze premier aanvullende / vernieuwde maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. Deze maatregelen hebben voor Volta gevolgen voor de trainingen en de wedstrijden. 

- Wedstrijden: door de Nevobo zijn alle wedstrijden tot en met maandag 6 april afgelast.

- Trainingen: het Sportbedrijf heeft besloten onze thuisbasis Sportcomplex De Rietlanden te sluiten tot en met maandag 6 april. Daardoor zijn er geen trainingen.

De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht. Zodra er daarover ontwikkelingen zijn zullen de leden door het bestuur geïnformeerd worden.

Het bestuur

Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl