Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad
Indeling zaalwacht januari t/m april 2021 

Scroll down voor de zaalwachtregels of download ze uit de
bibliotheek

<< WACHT OP HERVATTING COMPETITIE >>


Aangepaste regels gedurende Corona: 

In aanvulling op onderstaande standaard regels en afspraken: 

Aangepaste taak: we hangen voorlopig geen sponsordoeken op. Heeft geen zin omdat er toch geen publiek is. Alleen het net tussen de velden wordt door de zaalwacht opgehangen. Op- en afbouw van de velden doet een team zelf. 

Aangepast rooster: Omdat een team niet in de zaal mag blijven en ook niet op de tribune mag komen is het rooster aangepast. Er is nu een team “vroeg” (eerste wedstrijd ronde) en een team “laat” (tweede wedstrijd ronde). Team “vroeg” hangt het net op en team “laat” ruimt het net weer op. Indien er geen tweede wedstrijd ronde is, blijft er één team zaalwacht die dus zowel het net ophangen en weer opruimen. 

Dit blijft gelden tot nadere berichtgeving.

Dit zijn de zaalwacht regels: 

De zaalwacht dient een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn.

Hang de sponsordoeken op, zet de vlaggen neer en zet het welkoms doek neer in de hal bij de ingang. Ruim deze na afloop van de laatste wedstrijd ook weer op.

De thuisspelende teams bouwen zelf hun veld op (dit is dus géén taak van de zaalwacht). Op de website van Volta staat vermeld welk team op welk veld speelt. Zie deze link: http://vvvolta.nl/roosters/veldindeling-wedstrijden

De veldverdeling is als volgt (gezien vanaf de balustrade): De velden 1 en 2 liggen achter elkaar aan de rechterkant van de sporthal; de velden 3 en 4 liggen achter elkaar aan de linkerkant van de sporthal. Als er centre-court wordt gespeeld staat op het rooster veldindeling CC vermeld. Dit veld ligt in de lengte over veld 1 en 2.

Denk erom dat na het opbouwen van de velden 1 en 2 dat de kar met materialen en scheidsrechtersstoelen achter de wand (bij de velden 3 en 4) wordt neergezet, zodat tijdens de wedstrijden op de velden 1 en 2 ook de velden 3 en 4 op tijd opgebouwd kunnen worden.

Indien er op 3 of 4 velden wordt gespeeld hangt de zaalwacht ook het scheidingsnet tussen de velden 1-2 en 3-4 op. Na afloop van de laatste wedstrijd wordt het net ook weer opgeruimd. Schuif het net daarbij eerst geheel naar de muur tegenover de balustrade. Dan pas de spankabel los halen! Op deze manier voorkom je dat de spankabel verward raakt in het net.

Wachtende teams mogen niet in de zaal komen zolang er gespeeld wordt. Verzoek ze in de kleedkamer, in de kantine of op de balustrade te wachten.

In het Volta postbakje in de kantine (achter de balie) liggen per wedstrijddag consumptiebonnen voor de scheidsrechters. De zaalwacht deelt deze uit aan de desbetreffende scheidsrechter.

Na de laatste wedstrijd breken de teams zelf de velden af.

Controleer als zaalwacht of de zaal netjes wordt achtergelaten.

Samen met de scheidsrechters moet ervoor gezorgd worden dat de wedstrijden zoveel mogelijk op tijd beginnen, zodat uitloop zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Coaches, trainers en of aanvoerders van de teams verzorgen zelf het Digitaal Wedstrijd Formulier. Dit is géén taak van de zaalwacht.

Voor alle nieuwe spelers, begeleiders van jeugdteams etc. vraag gerust om hulp en uitleg als iets onduidelijk is. Er zijn altijd meerdere ervaringsdeskundigen in de zaal of neem contact op met iemand van het bestuur, TC of wedstrijdsecretariaat (voor mailadressen zie site).

Trainers zorgen ervoor dat de spelers bekend zijn met het opbouwen van een volleybalveld en alle materialen die daarvoor nodig zijn


Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl