Indeling zaalwacht Januari - April 2023

Hieronder het zaalwachtschema met een vroege en late dienst is. De vroege dienst wordt ingevuld door een team wat een vroege wedstrijd speelt. De late dienst is een team wat een late wedstrijd speelt.


De zaalwacht regels staan hieronder en kunnen ook gedownload worden uit de bibliotheek


Dit zijn de zaalwacht regels: 

Beide diensten: 

Wachtende teams mogen niet in de zaal komen zolang er gespeeld wordt. Verzoek ze in de kleedkamer, in de kantine of op de balustrade te wachten.

In het Volta postbakje in de kantine (achter de balie) liggen per wedstrijddag consumptiebonnen voor de scheidsrechters. De zaalwacht deelt deze uit aan de desbetreffende scheidsrechter.

Samen met de scheidsrechters moet ervoor gezorgd worden dat de wedstrijden zoveel mogelijk op tijd beginnen, zodat uitloop zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Coaches, trainers en of aanvoerders van de teams verzorgen zelf het Digitaal Wedstrijd Formulier. Dit is géén taak van de zaalwacht.

Voor alle nieuwe spelers, begeleiders van jeugdteams etc. vraag gerust om hulp en uitleg als iets onduidelijk is. Er zijn altijd meerdere ervaringsdeskundigen in de zaal of neem contact op met iemand van het bestuur, TC of wedstrijdsecretariaat (voor mailadressen zie site).

Trainers zorgen ervoor dat de spelers bekend zijn met het opbouwen van een volleybalveld en alle materialen die daarvoor nodig zijn


De vroege dienst: 

De zaalwacht dient een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn.

  • Hang de sponsordoeken op, zet de vlaggen neer en zet het welkomst doek neer in de hal bij de ingang. Ruim deze na afloop van de laatste wedstrijd ook weer op.

  • De thuisspelende teams bouwen zelf hun veld op (dit is dus géén taak van de zaalwacht). Op de website van Volta staat vermeld welk team op welk veld speelt. Zie deze link: http://vvvolta.nl/roosters/veldindeling-wedstrijden

  • De veldverdeling is als volgt (gezien vanaf de balustrade): De velden 1 en 2 liggen achter elkaar aan de rechterkant van de sporthal; de velden 3 en 4 liggen achter elkaar aan de linkerkant van de sporthal. Als er centre-court wordt gespeeld staat op het rooster veldindeling CC vermeld. Dit veld ligt in de lengte over veld 1 en 2.

  • Denk erom dat na het opbouwen van de velden 1 en 2 dat de kar met materialen en scheidsrechtersstoelen achter de wand (bij de velden 3 en 4) wordt neergezet, zodat tijdens de wedstrijden op de velden 1 en 2 ook de velden 3 en 4 op tijd opgebouwd kunnen worden.

  • Indien er op 3 of 4 velden wordt gespeeld hangt de zaalwacht ook het scheidingsnet tussen de velden 1-2 en 3-4 op. 


De late dienst: 
Na de laatste wedstrijd breken de teams zelf de velden af.

  • Na afloop van de laatste wedstrijd wordt het scheidingsnet weer opgeruimd. Schuif het net daarbij eerst geheel naar de muur tegenover de balustrade. Dan pas de spankabel los halen! Op deze manier voorkom je dat de spankabel verward raakt in het net.

  • Controleer als zaalwacht of de zaal netjes wordt achtergelaten.




Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD, KvK 39069664
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl