Wie doet wat?

Wie is het bestuur? En wie zorgt er voor de teamindelingen? Lees hier over alle functies binnen de vereniging. Wil jij je ook aansluiten als Volta-Vrijwilliger? Meld je aan. 

Voorzitter

Danny van der Scheer

Voorzitter@vvvolta.nl

 • Algemene leiding van de vereniging
 • Zorgdragen voor een goede taakverdeling
 • Kader aantellen en motiveren
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten

Portefeuille onderdelen:

 • Externe contacten
 • Beachvolleybal
 • Sociale veiligheid
 • Materialen

Vicevoorzitter

Jolanda van Dijk

vice-voorzitter@vvvolta.nl

 • Vervangen van voorzitter in tijden van afwezigheid

Portefeuille onderdelen:

 • Vrijwilligers
 • Sponsoring (werving)
 • Lief en leed
 • Communicatie
 • Leden- en ouderbetrokkenheid
 • Activiteiten

Secretaris

Penningmeester

{Vacature}

secretaris@vvvolta.nl

 • Organisatie vergaderingen
 • Postverwerking/archief beheren
 • Planning maken
 • Bijhouden van ledenlijst

Portefeuille onderdelen:

 • Ledencommunicatie
 • Ledenadministratie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Zaalreserveringen

Dennis Jesterhoudt

Penningmeester@vvvolta.nl

 • Contributie innen
 • Financiële administratie

Portefeuille onderdelen:

 • Financiën
 • Subsidies
 • Sponsoring (contractueel)

Bestuurslid Technische Zaken

Jacco Borsch

bestuurslidtz@vvvolta.nl

 • Coördineren van de organisatie van en het toezicht op het beoefenen van de volleybalsport
 • Technisch beleid
 • Samenstelling van teams

Portefeuille onderdelen:

 • Technische commissie
 • Scheidsrechters
 • (Wedstrijd)kleding

Commissies en Contactpersonen

Vertrouwenspersonen

Lisette Schumacher en Louis Huissen

lisette.vertrouwen@vvvolta.nl
louis.vertrouwen@vvvolta.nl

 • Aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging om vertrouwelijk zaken te bespreken en aan te kaarten in geval van klachten, problemen of ongewenst gedrag. 

Commissie Technische Zaken

tc@vvvolta.nl

 • Contact met trainers en spelers
 • Mede ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van technisch beleid van de vereniging
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC DEF-Jeugd - Diana Prins

TC Dames - Justin Haver, Esmay Jesterhoudt, Viggo Spanjesberg & Esther Telkamp

TC Heren - Karin Böning Wal, Jeroen van Ruitenbeek & Jacoba Smits

TC Recreanten - Jacques van der Klauw

TC Talenten - Daniël van Dijk

TC Scheidsrechters - Marten Koole

scheidsrechter@vvvolta.nl

 • Scheidsrechtersrooster maken
 • Begeleiden en opleiden van scheidsrechters

Ledenadministratie

Ylonka Jesterhoudt

ledenadmin@vvvolta.nl

 • Houdt de ledenadministratie bij
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Wedstrijdsecretaris

Herman van Haarlem & Arjan Prins

wedstrijdsecretaris@vvvolta.nl

 • Contact met Nevobo over wedstrijdzaken
 • Aanmelden teams
 • Zet het digitaal wedstrijdformulier klaar
 • Communiceert over wedstrijden
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Zaalreserveringen

{vacature}

zaalhuur@vvvolta.nl

 • Contact met Sportbedrijf voor huren van de zaal

Communicatiecommissie

Sylvana Jesterhoudt & Dionne Ruijsendaal

communicatie@vvvolta.nl

 • Interne en externe communicatie
 • Verantwoordelijk voor aankondigingen en promotie
 • Opstellen van communicatieplan
 • Onderhoud social media
 • Rapportage en advies aan vestuur via vice-voorzitter

Verenigingsondersteuners

Herman van Haarlem & Willemien Ribbers

verenigingsondersteuner@vvvolta.nl

 • Uitvoeren van activiteiten binnen en buiten de vereniging
 • Werven van vrijwilligers
 • Beheer van materialen
 • Zaalwachtcoördinatie

Kledingcommissie

Erik Rombout

kleding@vvvolta.nl

 • Regelen alles rondom tenues
 • Indien nodig bestellen nieuwe kleding
 • Rapportage en advies via vice-voorzitter

Commissie van Beroep

Bert Werner & Tonny Lieman

 • Royement van een lid
 • Schorsing van een lid
 • Disciplinaire maatregelen
 • Rapportage en advies aan bestuur via voorzitter

Kascommissie

Elk jaar andere leden

Vallen direct onder de penningmeester

 • 1x per jaar controle op de financiële administratie op correcte uitvoering
 • Rapportage en advies aan bestuur via penningmeester