Wie doet wat?

 Bestuur

Danny van der Scheer

Voorzitter

Voorzitter@vvvolta.nl

 • Algemene leiding van de vereniging
 • Zorgdragen voor een goede taakverdeling
 • Kader aantellen en motiveren
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten

Portefeuille onderdelen:

 • Externe contacten
 • Beachvolleybal
 • Sociale veiligheid
 • Materialen

Jolanda van Dijk

Vicevoorzitter

vice-voorzitter@vvvolta.nl

 • Vervangen van voorzitter in tijden van afwezigheid

Portefeuille onderdelen:

 • Vrijwilligers
 • Sponsoring (werving)
 • Lief en leed
 • Communicatie
 • Leden- en ouderbetrokkenheid
 • Activiteiten

Robbie Gieslink

Secretaris

secretaris@vvvolta.nl

 • Organisatie vergaderingen
 • Postverwerking/archief beheren
 • Planning maken
 • Bijhouden van ledenlijst

Portefeuille onderdelen:

 • Ledencommunicatie
 • Ledenadministratie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Zaalreserveringen

Dennis Jesterhoudt

Penningmeester

Penningmeester@vvvolta.nl

 • Contributie innen
 • Financiële administratie

Portefeuille onderdelen:

 • Financiën
 • Subsidies
 • Sponsoring (contractueel)

Jacco Bosch

Technische zaken

bestuurslidtz@vvvolta.nl

 • Coördineren van de organisatie van en het toezicht op het beoefenen van de volleybalsport
 • Technisch beleid
 • Samenstelling van teams

Portefeuille onderdelen:

 • Technische commissie
 • Scheidsrechters
 • (Wedstrijd)kleding

Commissies en Contactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

Lisette Schumacher & Louis Huissen

lisette.vertrouwen@vvvolta.nl
louis.vertrouwen@vvvolta.nl

Aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging om vertrouwelijk zaken te bespreken en aan te kaarten in geval van klachten, problemen of ongewenst gedrag. 

Commissie Technische Zaken

Zie per afdeling

tc@vvvolta.nl

 • Contact met trainers en spelers
 • Mede ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van technisch beleid van de vereniging
 • Rapportage en advies aan bestuur via bestuurslid Technische Zaken

TC Heren

Jacoba Smits, Jeroen van Ruitenbeek & Daniël van Dijk

TC Dames

Esmay Jesterhoudt, Esther Telkamp, Viggo Spanjerberg & Johan Mulder

TC DEF-Jeugd

Diana Prins

TC Recreanten 

Jacques van der Klauw

TC Scheidsrechters

Marten Koole

scheidsrechter@vvvolta.nl

 • Scheidsrechtersrooster maken
 • Begeleiden en opleiden van scheidsrechters

Ledenadministratie

Ylonka Jesterhoudt

ledenadmin@vvvolta.nl

 • Houdt de ledenadministratie bij
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Wedstrijdsecretaris

Arjan Prins & Robbie Gieslink

wedstrijdsecretariaat@vvvolta.nl

 • Contact met Nevobo over wedstrijdzaken
 • Aanmelden teams
 • Zet het digitaal wedstrijdformulier klaar
 • Communiceert over wedstrijden
 • Rapportage en advies aan bestuur via secretaris

Zaal reserveringen

Diana Prins

zaalhuur@vvvolta.nl

 • Contact met Sportbedrijf voor huren van de zaal

Communicatiecommissie

Sylvana Jesterhoudt & Bart Veenman

communicatie@vvvolta.nl

 • Interne en externe communicatie
 • Verantwoordelijk voor aankondigingen en promotie
 • Opstellen van communicatieplan
 • Onderhoud social media
 • Rapportage en advies aan bestuur via vicevoorzitter

Kleding Commissie

Eric Rombout

kleding@vvvolta.nl

  • Regelen alles rondom tenues
  • Indien nodig bestellen nieuwe kleding
  • Rapportage en advies via vice-voorzitter

Commisie van Beroep

Bert Werner & Tonny Lieman

 • Royement van een lid
 • Schorsing van een lid
 • Disciplinaire maatregelen
 • Rapportage en advies aan bestuur via voorzitter

Kascommissie

Elk jaar andere leden

Vallen direct onder de penningmeester

 • 1x per jaar controle op de financiële administratie op correcte uitvoering
 • Rapportage en advies aan bestuur via penningmeester